امروز جمعه , 25 خرداد 1403

شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر

دسته بندی پیشنهاد ارزشیابی

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم پرخاشگری دانش آموزان را در زنگ تفریح بهبود بخشم

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم پرخاشگری دانش آموزان را در زنگ تفریح بهبود بخشم

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم پرخاشگری دانش آموزان را در زنگ تفریح بهبود بخشم

15,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی درمورد نق‌ش انگیزش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و یادگیری انها

دانلود پیشنهاد ارزشیابی درمورد نق‌ش انگیزش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و یادگیری انها

ایجاد هوشیاری وتوجه دردانش آموزان: وجوددقت وتوجه ازعوامل مهم درفراگیری مطالب درسی است ودقت وتوجه کم سبب یادگیری ضعیف دردانش آم

15,000 تومان

دریافت
پیشنهاد معاون اجرایی مدرسه با موضوع چگونگی آموزش نحوه استفاده صحیح از اینترنت

پیشنهاد معاون اجرایی مدرسه با موضوع چگونگی آموزش نحوه استفاده صحیح از اینترنت

پیشنهاد معاون اجرایی مدرسه با موضوع چگونگی آموزش نحوه استفاده صحیح از اینترنت

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی در فرم سال 1402-1403 ایجاد انگیزه در معلمان و دانش آموزان

دانلود پیشنهاد ارزشیابی در فرم سال 1402-1403 ایجاد انگیزه در معلمان و دانش آموزان

دانلود پیشنهاد ارزشیابی در فرم سال 1402-1403 ایجاد انگیزه در معلمان و دانش آموزان

20,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی مختص ابتدایی در فرم سال 1402-1403

دانلود پیشنهاد ارزشیابی مختص ابتدایی در فرم سال 1402-1403

دانلود پیشنهاد ارزشیابی مختص ابتدایی در فرم سال 1402-1403

9,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی بی علاقگی دانش آموزان به درس ریاضی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی بی علاقگی دانش آموزان به درس ریاضی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی بی علاقگی دانش آموزان به درس ریاضی

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی شیوه های تدریس املا پایه اول

دانلود پیشنهاد ارزشیابی شیوه های تدریس املا پایه اول

دانلود پیشنهاد ارزشیابی شیوه های تدریس املا پایه اول

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی عدم علاقه مندی دانش آموزان به درس علوم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی عدم علاقه مندی دانش آموزان به درس علوم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی عدم علاقه مندی دانش آموزان به درس علوم

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی كاهش افت تحصيلي در دروس فلسفه و منطق

دانلود پیشنهاد ارزشیابی كاهش افت تحصيلي در دروس فلسفه و منطق

دانلود پیشنهاد ارزشیابی كاهش افت تحصيلي در دروس فلسفه و منطق

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی روش تدریس جدید درس عربی متوسطه

دانلود پیشنهاد ارزشیابی روش تدریس جدید درس عربی متوسطه

دانلود پیشنهاد ارزشیابی روش تدریس جدید درس عربی متوسطه

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی ترغیب دانش آموزان به درس عربی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی ترغیب دانش آموزان به درس عربی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی ترغیب دانش آموزان به درس عربی

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی کاهش افت تحصیلی دانش آموزانم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی کاهش افت تحصیلی دانش آموزانم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی کاهش افت تحصیلی دانش آموزانم

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی ادبیات فارسی نهم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی ادبیات فارسی نهم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی ادبیات فارسی نهم

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی ادبیات فارسی نهم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی ادبیات فارسی نهم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی ادبیات فارسی نهم

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی ادبیات فارسی نهم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی ادبیات فارسی نهم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی ادبیات فارسی نهم

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی افزایش نمرات درس عربی در دانش آموزانم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی افزایش نمرات درس عربی در دانش آموزانم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی افزایش نمرات درس عربی در دانش آموزانم

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی رفع ضعف دانش آموزان در يادگيري درس عربي

دانلود پیشنهاد ارزشیابی رفع ضعف دانش آموزان در يادگيري درس عربي

دانلود پیشنهاد ارزشیابی رفع ضعف دانش آموزان در يادگيري درس عربي

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی کاهش افت تحصیلی دانش آموزانم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی کاهش افت تحصیلی دانش آموزانم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی کاهش افت تحصیلی دانش آموزانم

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشکلات آموزشی و کمبود وسایل کمک آموزشی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشکلات آموزشی و کمبود وسایل کمک آموزشی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشکلات آموزشی و کمبود وسایل کمک آموزشی

10,000 تومان

دریافت
  • صفحه
  • از 6
  • »