امروز شنبه , 08 مهر 1402

شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر

دسته بندی پیشنهاد ارزشیابی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی بی علاقگی دانش آموزان به درس ریاضی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی بی علاقگی دانش آموزان به درس ریاضی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی بی علاقگی دانش آموزان به درس ریاضی

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی شیوه های تدریس املا پایه اول

دانلود پیشنهاد ارزشیابی شیوه های تدریس املا پایه اول

دانلود پیشنهاد ارزشیابی شیوه های تدریس املا پایه اول

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی عدم علاقه مندی دانش آموزان به درس علوم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی عدم علاقه مندی دانش آموزان به درس علوم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی عدم علاقه مندی دانش آموزان به درس علوم

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی كاهش افت تحصيلي در دروس فلسفه و منطق

دانلود پیشنهاد ارزشیابی كاهش افت تحصيلي در دروس فلسفه و منطق

دانلود پیشنهاد ارزشیابی كاهش افت تحصيلي در دروس فلسفه و منطق

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی روش تدریس جدید درس عربی متوسطه

دانلود پیشنهاد ارزشیابی روش تدریس جدید درس عربی متوسطه

دانلود پیشنهاد ارزشیابی روش تدریس جدید درس عربی متوسطه

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی ترغیب دانش آموزان به درس عربی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی ترغیب دانش آموزان به درس عربی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی ترغیب دانش آموزان به درس عربی

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی کاهش افت تحصیلی دانش آموزانم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی کاهش افت تحصیلی دانش آموزانم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی کاهش افت تحصیلی دانش آموزانم

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی ادبیات فارسی نهم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی ادبیات فارسی نهم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی ادبیات فارسی نهم

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی ادبیات فارسی نهم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی ادبیات فارسی نهم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی ادبیات فارسی نهم

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی ادبیات فارسی نهم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی ادبیات فارسی نهم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی ادبیات فارسی نهم

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی افزایش نمرات درس عربی در دانش آموزانم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی افزایش نمرات درس عربی در دانش آموزانم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی افزایش نمرات درس عربی در دانش آموزانم

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی رفع ضعف دانش آموزان در يادگيري درس عربي

دانلود پیشنهاد ارزشیابی رفع ضعف دانش آموزان در يادگيري درس عربي

دانلود پیشنهاد ارزشیابی رفع ضعف دانش آموزان در يادگيري درس عربي

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی کاهش افت تحصیلی دانش آموزانم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی کاهش افت تحصیلی دانش آموزانم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی کاهش افت تحصیلی دانش آموزانم

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشکلات آموزشی و کمبود وسایل کمک آموزشی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشکلات آموزشی و کمبود وسایل کمک آموزشی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشکلات آموزشی و کمبود وسایل کمک آموزشی

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی تلاش و کسب موفقیت مدیر

دانلود پیشنهاد ارزشیابی تلاش و کسب موفقیت مدیر

دانلود پیشنهاد ارزشیابی تلاش و کسب موفقیت مدیر

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی مکالمه انگلیسی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی مکالمه انگلیسی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی مکالمه انگلیسی

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی اصل احترام در مدیریت

دانلود پیشنهاد ارزشیابی اصل احترام در مدیریت

دانلود پیشنهاد ارزشیابی اصل احترام در مدیریت

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی تجربه‌ی من در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی تجربه‌ی من در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی تجربه‌ی من در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی یک معلم زبان خوب

دانلود پیشنهاد ارزشیابی یک معلم زبان خوب

دانلود پیشنهاد ارزشیابی یک معلم زبان خوب

10,000 تومان

دریافت
دانلود پیشنهاد ارزشیابی علل گرایش نوجوانان به شیطان پرستی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی علل گرایش نوجوانان به شیطان پرستی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی علل گرایش نوجوانان به شیطان پرستی

10,000 تومان

دریافت
  • صفحه
  • از 6
  • »