امروز شنبه , 12 اسفند 1402

شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر

دسته بندی پیراپزشکی

دوره آموزشی اورژانس هوایی

دوره آموزشی اورژانس هوایی

مأموریت‌اولیه به مأموریت هایی اطالش می شود که بیمار یا مصدو توسط بالگرد HEMS( اورژانس هوایی بالگردی( از صحنه حادثه انتقال

150,000

240,000 تومان

دریافت
فرایند های اورژانس پیش بیمارستانی

فرایند های اورژانس پیش بیمارستانی

استاندارد سازی فرآیندهای عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی

85,000

75,000 تومان

دریافت
درمان های گام به گام در اورژانس پیش بیمارستانی

درمان های گام به گام در اورژانس پیش بیمارستانی

خدمات فوریت های پزشکی در کشور ما بر مبنای روش انگلو - امریکن طراحی گردیده است.

0 تومان

دریافت
کتاب پیش بیمارستانی

کتاب پیش بیمارستانی

امروزه اهمیت خدمات فوریتهای پزشکی اورژانس 115 برکسی پوشیده نیست

810,000

805,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت در مورد مراقبتهای پرستاری در اورژانس های شایع داخلی

دانلود پاورپوینت در مورد مراقبتهای پرستاری در اورژانس های شایع داخلی

دانلود پاورپوینت در مورد مراقبتهای پرستاری در اورژانس های شایع داخلی

15,000 تومان

دریافت
دانلود پروژه های رشته های پیراپزشکی