امروز جمعه , 25 خرداد 1403

شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر

دسته بندی پایه هشتم

نمونه سوال تستی با پاسخ تشریحی نیمه اول کتاب فارسی هشتم

نمونه سوال تستی با پاسخ تشریحی نیمه اول کتاب فارسی هشتم

نمونه سوال تستی با پاسخ تشریحی نیمه اول کتاب فارسی هشتم از ستایش تا پایان درس ۸25

22,000

20,000 تومان

دریافت
درسنامه جامع و کامل فارسی هشتم

درسنامه جامع و کامل فارسی هشتم

دانلود شرح کامل فارسی پایه هشتم

40,000 تومان

دریافت
نمونه سوال هشتم مطالعات میان نوبت اول402

نمونه سوال هشتم مطالعات میان نوبت اول402

نمونه سوال مطالعات میان نوبت دوم

5,000

4,500 تومان

دریافت
تست علوم فصل اول .پارت ۲

تست علوم فصل اول .پارت ۲

تستهای از فصل اول علوم جهت کمک به تقویت بنیه علمی بچه های هشتم

10,000

9,000 تومان

دریافت
تست فصل ۲ علوم پارت۱

تست فصل ۲ علوم پارت۱

تستهایی از فصل ۲ علوم هشتم متوسطه دوره اول ..

10,000

9,000 تومان

دریافت
تست علوم فصل ۲ پایه۸ پارت ۲

تست علوم فصل ۲ پایه۸ پارت ۲

تستهایی از فصل ۲ علوم هشتم متوسطه دوره اول ..

10,000

9,000 تومان

دریافت
تست فصل ۲ علوم ۸ پارت۳

تست فصل ۲ علوم ۸ پارت۳

تستهایی از درس علوم پایه هشتم جهت ارتقا و تقویت بنیه علمی

8,000

7,000 تومان

دریافت
تست علوم فصل۳ هشتم۱

تست علوم فصل۳ هشتم۱

تستهایی به صورت ترکیبی از فصل۳ علوم تجربی پایه هشتم

8,000

7,000 تومان

دریافت
تست فصل۳ علوم هشتم۲

تست فصل۳ علوم هشتم۲

تستهایی از درس علوم پایه هشتم جهت ارتقا و تقویت بنیه علمی

8,000

7,000 تومان

دریافت
تست علوم فصل۳ هشتم۳

تست علوم فصل۳ هشتم۳

تستهایی به صورت ترکیبی از فصل۳ علوم تجربی پایه هشتم

8,000

7,000 تومان

دریافت
تست فصل ۴ علوم هشتم۱

تست فصل ۴ علوم هشتم۱

تستهایی از فصل ۴علوم هشتم متوسطه دوره اول ..

8,000

7,000 تومان

دریافت
تست علوم فصل۴ هشتم۲

تست علوم فصل۴ هشتم۲

تستهایی ازپارت دوم فصل ۴ علوم هشتم متوسطه دوره اول ..

8,000

7,000 تومان

دریافت
تست فصل۴ علوم هشتم۳

تست فصل۴ علوم هشتم۳

تستهایی از فصل ۴ علوم هشتم متوسطه دوره اول ..

8,000

7,000 تومان

دریافت
تست فصل۴ علوم هشتم۳

تست فصل۴ علوم هشتم۳

تستهایی از فصل ۴ علوم هشتم متوسطه دوره اول ..

8,000

7,000 تومان

دریافت
تست فصل۵ علوم هشتم ۱

تست فصل۵ علوم هشتم ۱

تستهایی از درس علوم پایه هشتم جهت ارتقا و تقویت بنیه علمی

8,000

7,000 تومان

دریافت
تست فصل ۶ علوم هشتم ۱

تست فصل ۶ علوم هشتم ۱

تستهایی از فصل ۶ علوم هشتم متوسطه دوره اول ..

8,000

7,000 تومان

دریافت
تست فصل ۷ علوم هشتم ۱

تست فصل ۷ علوم هشتم ۱

تستهایی از فصل ۷ علوم هشتم متوسطه دوره اول ..

8,000

7,000 تومان

دریافت
تست فصل ۸ علوم هشتم ۱

تست فصل ۸ علوم هشتم ۱

تستهایی از فصل ۸ علوم هشتم متوسطه دوره اول ..

8,000

7,000 تومان

دریافت
  • صفحه
  • از 9
  • »