امروز یکشنبه , 24 تیر 1403

شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر

دسته بندی پایه نهم

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1403-1402همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1403-1402همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1403-1402همراه با پاسخ تشریحی

20,000 تومان

دریافت
سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1396-1395 همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1396-1395 همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1396-1395 همراه با پاسخ تشریحی

20,000 تومان

دریافت
سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1397-1396 همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1397-1396 همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1397-1396 همراه با پاسخ تشریحی

20,000 تومان

دریافت
سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1398-1397 همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1398-1397 همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1398-1397 همراه با پاسخ تشریحی

20,000 تومان

دریافت
سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1399-1398 همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1399-1398 همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1399-1398 همراه با پاسخ تشریحی

20,000 تومان

دریافت
سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1400-1399 همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1400-1399 همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1400-1399 همراه با پاسخ تشریحی

20,000 تومان

دریافت
سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1401-1400همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1401-1400همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1401-1400همراه با پاسخ تشریحی

20,000 تومان

دریافت
سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1402-1401همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1402-1401همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1402-1401همراه با پاسخ تشریحی

20,000 تومان

دریافت
سوالات هماهنگ نهایی استانی و کشوی پایه نهم استان سیستان و بلوچستان سال تحصیلی1402-1401

سوالات هماهنگ نهایی استانی و کشوی پایه نهم استان سیستان و بلوچستان سال تحصیلی1402-1401

این مجموعه شامل تمام دروس ریاضی،علوم تجربی،قرآن، عربی،نگارش،پیامهای آسمانی،زبان انگلیسی،ادبیات،املا،آمادگی دفاعی،مطالعات

300,000 تومان

دریافت
سوالات آزمون ورودی دبیرستان دانشگاه شهرستان زابل سال تحصیلی1400

سوالات آزمون ورودی دبیرستان دانشگاه شهرستان زابل سال تحصیلی1400

این آزمون برای ورودی دبیرستان دانشگاه شهرستان زابل برگزار میشود و این آزمون شامل دروس ریاضی - علوم تجربی - زبان انگلیسی- ادبیا

20,000 تومان

دریافت
سوالات آزمون ورودی دبیرستان دانشگاه شهرستان زابل سال تحصیلی1401

سوالات آزمون ورودی دبیرستان دانشگاه شهرستان زابل سال تحصیلی1401

این آزمون برای ورودی دبیرستان دانشگاه شهرستان زابل برگزار میشود و این آزمون شامل دروس ریاضی - علوم تجربی - زبان انگلیسی- ادبیا

20,000 تومان

دریافت
سوالات آزمون ورودی دبیرستان دانشگاه شهرستان زابل سال تحصیلی1402

سوالات آزمون ورودی دبیرستان دانشگاه شهرستان زابل سال تحصیلی1402

این آزمون برای ورودی دبیرستان دانشگاه شهرستان زابل برگزار میشود و این آزمون شامل دروس ریاضی - علوم تجربی - زبان انگلیسی- ادبیا

20,000

20,000 تومان

دریافت
نمونه سوالات نوبت اول

200,000

150,000 تومان

دریافت
تست فارسی درس۱ نهم

تست فارسی درس۱ نهم

تست ادبیات فارسی نهم

10,000

9,000 تومان

دریافت
تست فارسی درس۱ نهم

تست فارسی درس۱ نهم

تست ادبیات فارسی نهم

10,000

9,000 تومان

دریافت
تست فارسی درس۱ نهم

تست فارسی درس۱ نهم

تست ادبیات فارسی نهم

10,000

9,000 تومان

دریافت
تست فارسی نهم درس اول

تست فارسی نهم درس اول

تست ادبیات فارسی جهت آمادگی حضور در آزمونهای ورودی مدارس خاص

10,000

9,000 تومان

دریافت
تست فارسی درس۱ نهم

تست فارسی درس۱ نهم

تست ادبیات فارسی نهم

10,000 تومان

دریافت
تست فارسی نهم درس ۲

تست فارسی نهم درس ۲

تست ادبیات فارسی جهت آمادگی حضور در آزمونهای ورودی مدارس خاص

8,000

7,000 تومان

دریافت
تست ریاضی نهم فصل۶.۳۰

تست ریاضی نهم فصل۶.۳۰

۳۰تست ریاضی با پاسخ فصل۶

10,000

9,000 تومان

دریافت
  • صفحه
  • از 10
  • »