امروز شنبه , 18 آذر 1402

شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر

دسته بندی نمونه سوالات پایه چهارم دبستان

درس پژوهی انرژی الکتریکی علوم پایه چهارم ابتدایی چه اهمیتی دارد  ؟

درس پژوهی انرژی الکتریکی علوم پایه چهارم ابتدایی چه اهمیتی دارد ؟

درس پژوهی انرژی الکتریکی علوم پایه چهارم ابتدایی چه اهمیتی دارد ؟

0 تومان

دریافت
دانلود طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس ساسانیان کتاب تاریخ پایه پنجم

دانلود طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس ساسانیان کتاب تاریخ پایه پنجم

دانلود طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس ساسانیان کتاب تاریخ پایه پنجم

10,000 تومان

دریافت
دانلود طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس ترکمنستان کتاب تاریخ پایه چهارم

دانلود طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس ترکمنستان کتاب تاریخ پایه چهارم

دانلود طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس ترکمنستان کتاب تاریخ پایه چهارم

10,000 تومان

دریافت
دانلود طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس علل ضعیف شدن ساسانیان کتاب تاریخ پایه چهارم

دانلود طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس علل ضعیف شدن ساسانیان کتاب تاریخ پایه چهارم

دانلود طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس علل ضعیف شدن ساسانیان کتاب تاریخ پایه چهارم

10,000 تومان

دریافت
دانلود درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس زندگی نخستین کتاب تاریخ پایه چهارم

دانلود درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس زندگی نخستین کتاب تاریخ پایه چهارم

دانلود درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس زندگی نخستین کتاب تاریخ پایه چهارم

10,000 تومان

دریافت
دانلود طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس اشکانیان کتاب تاریخ پایه چهارم

دانلود طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس اشکانیان کتاب تاریخ پایه چهارم

دانلود طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس اشکانیان کتاب تاریخ پایه چهارم

10,000 تومان

دریافت
دانلود طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس هخامنشیان  کتاب تاریخ پایه چهارم

دانلود طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس هخامنشیان کتاب تاریخ پایه چهارم

دانلود طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس هخامنشیان کتاب تاریخ پایه چهارم

10,000 تومان

دریافت
دانلود طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس نخستین کتاب کتاب تاریخ پایه چهارم

دانلود طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس نخستین کتاب کتاب تاریخ پایه چهارم

دانلود طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس نخستین کتاب کتاب تاریخ پایه چهارم

10,000 تومان

دریافت
دانلود طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس مهاجرت اریایی ها کتاب تاریخ پایه چهارم

دانلود طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس مهاجرت اریایی ها کتاب تاریخ پایه چهارم

دانلود طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس مهاجرت اریایی ها کتاب تاریخ پایه چهارم

10,000 تومان

دریافت
دانلود طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس نخستین شهر ها کتاب تاریخ پایه چهارم

دانلود طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس نخستین شهر ها کتاب تاریخ پایه چهارم

دانلود طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس نخستین شهر ها کتاب تاریخ پایه چهارم

10,000 تومان

دریافت
دانلود طرح درس روزانه براساس برنامه درس ملی درس پیامبران الهی کتاب تاریخ پایه چهارم

دانلود طرح درس روزانه براساس برنامه درس ملی درس پیامبران الهی کتاب تاریخ پایه چهارم

دانلود طرح درس روزانه براساس برنامه درس ملی درس پیامبران الهی کتاب تاریخ پایه چهارم

10,000 تومان

دریافت
دانلود طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس کشور ترکمنستان گروهی کتاب تاریخ پایه چهارم

دانلود طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس کشور ترکمنستان گروهی کتاب تاریخ پایه چهارم

دانلود طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس کشور ترکمنستان گروهی کتاب تاریخ پایه چهارم

10,000 تومان

دریافت
  • صفحه
  • از 6
  • »
نمونه سوالات پایه چهارم دبستان