امروز جمعه , 25 خرداد 1403

شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر

دسته بندی روایت پژوهی زندگی پژوهی

دانلودموضوع روایت پژوهی: مشکلات یادگیری دانش بررسی روایتی آموزان  ابتدایی

دانلودموضوع روایت پژوهی: مشکلات یادگیری دانش بررسی روایتی آموزان ابتدایی

چکیده هدف پژوهش حاضر تحلیل روایتهای معلمان از مشکلات یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم بود که با رویکرد کیفی و با است

20,000 تومان

دریافت
دانلود فایل روایت پژوهی موضوع  مشکلات یادگیری دانش بررسی روایتی آموزان  ابتدایی

دانلود فایل روایت پژوهی موضوع مشکلات یادگیری دانش بررسی روایتی آموزان ابتدایی

از مسائل مبتلا به آموزش و پرورش این است که دانش آموزانی مشاهده میشوند که در امر یادگیری دارای مشکلاتی هستند و قادر نیستند به ط

10,000 تومان

دریافت
دانلود روایت پژوهی آموزش اعتقادات دینی و طرح مسائل حجاب و عفاف

دانلود روایت پژوهی آموزش اعتقادات دینی و طرح مسائل حجاب و عفاف

دانلود روایت پژوهی آموزش اعتقادات دینی و طرح مسائل حجاب و عفاف

10,000 تومان

دریافت
دانلود روایت پژوهی بررسی ایجاد دید مثبت نسبت به فضای مجازی به کمک هنر

دانلود روایت پژوهی بررسی ایجاد دید مثبت نسبت به فضای مجازی به کمک هنر

دانلود روایت پژوهی بررسی ایجاد دید مثبت نسبت به فضای مجازی به کمک هنر

10,000 تومان

دریافت
دانلود روایت پژوهی علاقه مند نمودن همکاران به مبحث هنر

دانلود روایت پژوهی علاقه مند نمودن همکاران به مبحث هنر

دانلود روایت پژوهی علاقه مند نمودن همکاران به مبحث هنر

10,000 تومان

دریافت
دانلود روایت پژوهی پیشگیری از آسیب های اجتماعی به کمک مهر و محبت در خانواده

دانلود روایت پژوهی پیشگیری از آسیب های اجتماعی به کمک مهر و محبت در خانواده

دانلود روایت پژوهی پیشگیری از آسیب های اجتماعی به کمک مهر و محبت در خانواده

10,000 تومان

دریافت
دانلود روایت پژوهی برطرف نمودن اختلالات یادگیری و لکنت زبان دانش آموز پایه اول

دانلود روایت پژوهی برطرف نمودن اختلالات یادگیری و لکنت زبان دانش آموز پایه اول

دانلود روایت پژوهی برطرف نمودن اختلالات یادگیری و لکنت زبان دانش آموز پایه اول

10,000 تومان

دریافت
دانلود روایت پژوهی ارتقای افکار دانش آموز پایه سوم از طریق ترغیب به انجام فعالیت هایی نظیر کاردستی

دانلود روایت پژوهی ارتقای افکار دانش آموز پایه سوم از طریق ترغیب به انجام فعالیت هایی نظیر کاردستی

دانلود روایت پژوهی ارتقای افکار دانش آموز پایه سوم از طریق ترغیب به انجام فعالیت هایی نظیر کاردستی

10,000 تومان

دریافت
دانلود روایت پژوهی ارتقا و رفع مشکلات ناسازگاری دانش آموزان در مدرسه

دانلود روایت پژوهی ارتقا و رفع مشکلات ناسازگاری دانش آموزان در مدرسه

دانلود روایت پژوهی ارتقا و رفع مشکلات ناسازگاری دانش آموزان در مدرسه

10,000 تومان

دریافت
دانلود روایت پژوهی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه

دانلود روایت پژوهی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه

دانلود روایت پژوهی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه

10,000 تومان

دریافت
دانلود شهید پژوهی شهید محمد جواد با هنر

10,000 تومان

دریافت
دانلود روایت پژوهی افزایش آگاهی اولیاء دانش آموزان درباره ادیان، مذاهب و فرقه های نو ظهور

دانلود روایت پژوهی افزایش آگاهی اولیاء دانش آموزان درباره ادیان، مذاهب و فرقه های نو ظهور

دانلود روایت پژوهی افزایش آگاهی اولیاء دانش آموزان درباره ادیان، مذاهب و فرقه های نو ظهور

10,000 تومان

دریافت
دانلود روایت پژوهی ترغیب دانش آموزان به شرکت در دعای توسل

دانلود روایت پژوهی ترغیب دانش آموزان به شرکت در دعای توسل

دانلود روایت پژوهی ترغیب دانش آموزان به شرکت در دعای توسل

10,000 تومان

دریافت
دانلود شهید پژوهی شهید سید حسین علم الهدی

10,000 تومان

دریافت
دانلود روایت پژوهی مقابله با آسیب های شبکه های اجتماعی مثل تلگرام

دانلود روایت پژوهی مقابله با آسیب های شبکه های اجتماعی مثل تلگرام

دانلود روایت پژوهی مقابله با آسیب های شبکه های اجتماعی مثل تلگرام

10,000 تومان

دریافت
دانلود شهید پژوهی شهید مصطفی چمران

10,000 تومان

دریافت
دانلود روایت پژوهی ترغیب گروهی دانش آموزان به اعمال عبادی و نماز

دانلود روایت پژوهی ترغیب گروهی دانش آموزان به اعمال عبادی و نماز

دانلود روایت پژوهی ترغیب گروهی دانش آموزان به اعمال عبادی و نماز

10,000 تومان

دریافت
دانلود روایت پژوهی ایجاد راهکار نوین در رابطه با مطالعه و بررسی قرائت خانه

دانلود روایت پژوهی ایجاد راهکار نوین در رابطه با مطالعه و بررسی قرائت خانه

دانلود روایت پژوهی ایجاد راهکار نوین در رابطه با مطالعه و بررسی قرائت خانه

10,000 تومان

دریافت
دانلود روایت پژوهی ایجاد رغبت در دانش آموزان در فریضه نماز

دانلود روایت پژوهی ایجاد رغبت در دانش آموزان در فریضه نماز

دانلود روایت پژوهی ایجاد رغبت در دانش آموزان در فریضه نماز

10,000 تومان

دریافت
  • صفحه
  • از 12
  • »
روایت پژوهی زندگی پژوهی