امروز پنج شنبه , 30 فروردین 1403

شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر

دسته بندی درس پژوهی

درس پژوهی پرچم فارسی پایه دوم ابتدایی

درس پژوهی پرچم فارسی پایه دوم ابتدایی

درس پژوهی پرچم فارسی پایه دوم ابتدایی

30,000 تومان

دریافت
دانلود درس پژوهی درس پژوهی ذره بین علوم پنجم

دانلود درس پژوهی درس پژوهی ذره بین علوم پنجم

دانلود درس پژوهی درس پژوهی ذره بین علوم پنجم

25,000 تومان

دریافت
درس پژوهی جمع و تفریق کسر ها ریاضی پایه چهارم ابتدایی

درس پژوهی جمع و تفریق کسر ها ریاضی پایه چهارم ابتدایی

درس پژوهی جمع و تفریق کسر ها ریاضی پایه چهارم ابتدایی

30,000 تومان

دریافت
درس پژوهی اندازه گیری ریاضی پایه دوم ابتدایی

درس پژوهی اندازه گیری ریاضی پایه دوم ابتدایی

درس پژوهی اندازه گیری ریاضی پایه دوم ابتدایی

30,000 تومان

دریافت
درس پژوهی رسم چوب خط ریاضی پایه اول ابتدایی در قالب word و قابل ویرایش

درس پژوهی رسم چوب خط ریاضی پایه اول ابتدایی در قالب word و قابل ویرایش

درس پژوهی رسم چوب خط ریاضی پایه اول ابتدایی در قالب word و قابل ویرایش

30,000 تومان

دریافت
درس پژوهی ساعت و محور ریاضی پایه اول ابتدایی

درس پژوهی ساعت و محور ریاضی پایه اول ابتدایی

درس پژوهی ساعت و محور ریاضی پایه اول ابتدایی

30,000 تومان

دریافت
درس پژوهی سرشماری اشیاء ریاضی پایه اول

درس پژوهی سرشماری اشیاء ریاضی پایه اول

درس پژوهی سرشماری اشیاء ریاضی پایه اول

30,000 تومان

دریافت
دانلود درس پژوهی ریاضی اول ابتدایی درس سرشماری با اعداد

دانلود درس پژوهی ریاضی اول ابتدایی درس سرشماری با اعداد

دانلود درس پژوهی ریاضی اول ابتدایی درس سرشماری با اعداد

30,000 تومان

دریافت
دانلود درس پژوهی سودوکوی چهارتایی ریاضی پایه اول ابتدایی

دانلود درس پژوهی سودوکوی چهارتایی ریاضی پایه اول ابتدایی

دانلود درس پژوهی سودوکوی چهارتایی ریاضی پایه اول ابتدایی

30,000 تومان

دریافت
درس پژوهی تقارن چهار وجهی ریاضی پایه اول

درس پژوهی تقارن چهار وجهی ریاضی پایه اول

درس پژوهی تقارن چهار وجهی ریاضی پایه اول

30,000 تومان

دریافت
درس پژوهی نشانه قـ ق فارسی پایه اول ابتدایی

درس پژوهی نشانه قـ ق فارسی پایه اول ابتدایی

درس پژوهی نشانه قـ ق فارسی پایه اول ابتدایی

30,000 تومان

دریافت
درس پژوهی اندازه گیری زاویه ریاضی پایه چهارم ابتدایی

درس پژوهی اندازه گیری زاویه ریاضی پایه چهارم ابتدایی

درس پژوهی اندازه گیری زاویه ریاضی پایه چهارم ابتدایی

35,000 تومان

دریافت
دانلود درس پژوهی بلدرچین و برزگر فارسی پایه سوم ابتدایی

دانلود درس پژوهی بلدرچین و برزگر فارسی پایه سوم ابتدایی

دانلود درس پژوهی بلدرچین و برزگر فارسی پایه سوم ابتدایی

30,000 تومان

دریافت
درس پژوهی جمع کسر ها ریاضی پایه چهارم ابتدایی

درس پژوهی جمع کسر ها ریاضی پایه چهارم ابتدایی

درس پژوهی جمع کسر ها ریاضی پایه چهارم ابتدایی

30,000 تومان

دریافت
دانلود درس پژوهی نور و مشاهده ی اجسام علوم پایه سوم ابتدایی

دانلود درس پژوهی نور و مشاهده ی اجسام علوم پایه سوم ابتدایی

دانلود درس پژوهی نور و مشاهده ی اجسام علوم پایه سوم ابتدایی

30,000 تومان

دریافت
درس پژوهی نشانه بـ ب فارسی پایه اول ابتدایی

درس پژوهی نشانه بـ ب فارسی پایه اول ابتدایی

درس پژوهی نشانه بـ ب فارسی پایه اول ابتدایی

30,000 تومان

دریافت
دانلود  درس پژوهی جمع فرایندی ریاضی دوم ابتدایی

دانلود درس پژوهی جمع فرایندی ریاضی دوم ابتدایی

دانلود درس پژوهی جمع فرایندی ریاضی دوم ابتدایی

30,000 تومان

دریافت
درس پژوهی محیط اشکال هندسی ریاضی پایه سوم ابتدایی

درس پژوهی محیط اشکال هندسی ریاضی پایه سوم ابتدایی

درس پژوهی محیط اشکال هندسی ریاضی پایه سوم ابتدایی

30,000 تومان

دریافت
درس پژوهی آخرین پیامبر دین و زندگی پایه یازدهم متوسطه

درس پژوهی آخرین پیامبر دین و زندگی پایه یازدهم متوسطه

درس پژوهی آخرین پیامبر دین و زندگی پایه یازدهم متوسطه

30,000 تومان

دریافت
درس پژوهی (خوا) استثنا فارسی پایه اول ابتدایی

درس پژوهی (خوا) استثنا فارسی پایه اول ابتدایی

درس پژوهی (خوا) استثنا فارسی پایه اول ابتدایی

100,000 تومان

دریافت
  • صفحه
  • از 12
  • »
جدیدترین و بروز ترین درس پژوهی معلمان