امروز یکشنبه , 13 اسفند 1402

شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر

دسته بندی دانلود طرح درس روزانه و سالانه

دانلود طرح همت ریاضی پنجم جمع اعشار

دانلود طرح همت ریاضی پنجم جمع اعشار

دانلود فایل طراحی آموزشی ریاضی پنجم با عنوان جمع اعشار

37,000

29,000 تومان

دریافت
طراحی آموزشی فارسی دوم درس فردوسی

طراحی آموزشی فارسی دوم درس فردوسی

دانلود طراحی آموزشی فارسی دوم در 11 جلسه با عنوان درس فردوسی مناسب برای طرح همت

135,000

105,000 تومان

دریافت
طراحی آموزشی طرح شهید همت هدیه سوم درس 18

طراحی آموزشی طرح شهید همت هدیه سوم درس 18

دانلود طراحی آموزشی هدیه سوم درس 18 آیینه ی سخن گو طرح شهدی همت. گفتمان آموزشی

49,000

35,000 تومان

دریافت
خرید طرح درس ملی آشنایی با ناهمواری های ایران کتاب جغرافیا پایه چهارم

خرید طرح درس ملی آشنایی با ناهمواری های ایران کتاب جغرافیا پایه چهارم

سطح هدف : وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیری درس آشنایی با ناهمواری های ایران فعالیت بر اساس اهداف معین واز پیش تعی

10,000 تومان

دریافت
دانلود فایل کامل طرح درس ناهمواری های ایران را در کتاب جغرافیا پایه چهارم

دانلود فایل کامل طرح درس ناهمواری های ایران را در کتاب جغرافیا پایه چهارم

اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه‌بندی جدید بلوم سطح هدف : وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیری

8,800

7,000 تومان

دریافت
دانلود فایل کامل درس نقش راه ها در زندگی ما کتاب جغرافیا پایه چهارم

دانلود فایل کامل درس نقش راه ها در زندگی ما کتاب جغرافیا پایه چهارم

سطح هدف : وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیری درس نقش راه ها در زندگی ما فعالیت بر اساس اهداف معین واز پیش تعیین شده

9,000 تومان

دریافت
دانلود فایل طرح درس مخلوط ها در زندگی را در کتاب علوم پایه چهارم

دانلود فایل طرح درس مخلوط ها در زندگی را در کتاب علوم پایه چهارم

سطح هدف : وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیری درس مخلوط ها در زندگی فعالیت بر اساس اهداف معین واز پیش تعیین شده در ک

8,000 تومان

دریافت
دانلود فایل کامل  طرح درس ملی درس آسمان در شب را در کتاب علوم پایه چهارم

دانلود فایل کامل طرح درس ملی درس آسمان در شب را در کتاب علوم پایه چهارم

اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه‌بندی جدید بلوم سطح هدف : وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیر

8,000 تومان

دریافت
دانلود فایل کامل طرح درس انرژی الکتریکی را در کتاب علوم پایه چهارم

دانلود فایل کامل طرح درس انرژی الکتریکی را در کتاب علوم پایه چهارم

سطح هدف : وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیری درس انرژی الکتریکی فعالیت بر اساس اهداف معین واز پیش تعیین شده در کتاب

8,000 تومان

دریافت
دانلود فايل طرح درس ملي شکلی دیگر تفکر و پژوهش پایه ششم

دانلود فايل طرح درس ملي شکلی دیگر تفکر و پژوهش پایه ششم

الف: قبــل از تـــــــدریــس اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه‌بندی جدید بلوم سطح هدف اهداف و پیامدها وج

8,000 تومان

دریافت
دانلودفايل طرح درس رو زانه درس کیمیاگر تفکر و پژوهش پایه ششم

دانلودفايل طرح درس رو زانه درس کیمیاگر تفکر و پژوهش پایه ششم

الف: قبــل از تـــــــدریــس اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه‌بندی جدید بلوم سطح هدف اهداف و پیامدها وج

8,000 تومان

دریافت
دانلودفايل بروزوكامل طرح درس رو زانه درس لی لی حوضک تفکر و پژوهش پایه ششم

دانلودفايل بروزوكامل طرح درس رو زانه درس لی لی حوضک تفکر و پژوهش پایه ششم

الف: قبــل از تـــــــدریــس اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه‌بندی جدید بلوم سطح هدف اهداف و پیامدها وج

10,000 تومان

دریافت
دانلود فايل كامل طرح درس رو زانه درس ما کجا هستیم تفکر و پژوهش پایه ششم

دانلود فايل كامل طرح درس رو زانه درس ما کجا هستیم تفکر و پژوهش پایه ششم

قبــل از تـــــــدریــس اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه‌بندی جدید بلوم سطح هدف اهداف و پیامدها وجود تع

10,000 تومان

دریافت
دانلود رايگان طرح درس رو زانه درس مارگیر و اژدها تفکر و پژوهش پایه ششم

دانلود رايگان طرح درس رو زانه درس مارگیر و اژدها تفکر و پژوهش پایه ششم

الف: قبــل از تـــــــدریــس اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه‌بندی جدید بلوم سطح هدف اهداف و پیامدها وج

7,000 تومان

دریافت
دانلود فایل کامل طرح درس رو زانه درس ماه بود و روباه تفکر و پژوهش پایه ششم

دانلود فایل کامل طرح درس رو زانه درس ماه بود و روباه تفکر و پژوهش پایه ششم

الف: قبــل از تـــــــدریــس اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه‌بندی جدید بلوم سطح هدف اهداف و پیامدها

8,000 تومان

دریافت
دانلود رایگان فایل طرح درس رو زانه درس مردم پسند ها تفکر و پژوهش پایه ششم

دانلود رایگان فایل طرح درس رو زانه درس مردم پسند ها تفکر و پژوهش پایه ششم

الف: قبــل از تـــــــدریــس اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه‌بندی جدید بلوم سطح هدف اهداف و پیامدها

7,500 تومان

دریافت
دانلود فایل کامل طرح درس ملی درس آشنایی با آب و هوا کتاب جغرافیا پایه چهارم

دانلود فایل کامل طرح درس ملی درس آشنایی با آب و هوا کتاب جغرافیا پایه چهارم

سطح هدف : وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیری درس آشنایی با آب و هوا فعالیت بر اساس اهداف معین واز پیش تعیین شده در

10,000 تومان

دریافت
  • صفحه
  • از 267
  • »
دانلود طرح درس طرح درس روزانه طرح درس سالانه دانلود طرح درس فایل طرح درس طرح درس ملی