امروز شنبه , 08 مهر 1402

شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر

دسته بندی دانلود طرح درس روزانه و سالانه

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان سوم، درس3: همیشه با من

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان سوم، درس3: همیشه با من

این داستان به دوران کودکی پیامبر اکرم(ص) اشاره می‌کند. دورانی که پیامبر(ص) در میان خانواده حلیمه به سر می‌برد و این دایه مهربان همچون کودک خود، از او نگهداری می‌کند. محمد(ص) هنوز کوچک است و برایش ممکن نیست که همراه با فرزندان حلیمه به صحرا برود و مان...

5,000 تومان

دریافت
طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل4: آموزش ضرب

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل4: آموزش ضرب

برای شروع کار، ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﻲ ﻫﺎي ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻭي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺸﻤﺎﺭﻧﺪ ﻭ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺿﺮﺏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻌﺪي ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺿﺮﺏ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ. ﻣﻲ ﺗﻮﺍن ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺻﻔﺤﻪ ...

5,000 تومان

دریافت
طرح درس و روش تدریس اجتماعی سوم، درس15 : خانه‌ها با هم تفاوت دارند

طرح درس و روش تدریس اجتماعی سوم، درس15 : خانه‌ها با هم تفاوت دارند

برای شروع درس و ایجاد انگیزه می‌توانید تصاویری از خانه‌های مختلف را از طریق عکس‌های مجلات و روزنامه‌ها و یا اینترنت جمع آوری و کپی کنید و به هر گروه از دانش آموزان مقداری تصویر بدهید و از آنها بخواهید خانه‌های مشابه یکدیگر را طبقه بندی کنند. آنها را...

5,000 تومان

دریافت
طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل5: خط، نیم خط و پاره خط

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل5: خط، نیم خط و پاره خط

ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺨﺘﻪ ﻣﻴﺨﻲ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻠﻔﻦ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ ﻭﺻﻞ ﻛﺮﺩﻥ ﻳﻚ ﺳﺮ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﺦ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺦ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺎﺭﻩ ﺧﻂ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻳﮕﺮ یک سر ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺦ ﻭﺻﻞ ﻭﻟﻲ ﺳﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﺪ. این کار را ﻣﻲ ﺗﻮ...

5,000 تومان

دریافت
طرح درس و روش تدریس علوم چهارم، درس4 : انرژی الکتریکی

طرح درس و روش تدریس علوم چهارم، درس4 : انرژی الکتریکی

انتقال انرژي يكي از مسائل اصلي جامعه هاي صنعتي امروز است. انرژي الكتريكي حاصل از انرژي ذخيره شده آب پشت سدها، سوخت‌ها، باد و خورشيد و... ، در نيروگاه‌ها توليد مي شود و مي توان آن را با سرعت فراوان و اتلاف بسيار اندك به نقاط دوردست منتقل كرد. بنابر...

5,000 تومان

دریافت
طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل3: مقایسه‌ی کسرها

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل3: مقایسه‌ی کسرها

برای پیشبرد درس، ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﻭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﻭ ﺗﺎ ﻛﻴﻚ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻭ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍي ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮﺭﺩﻩ؟ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺻﻔﺤﻪ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﺮي ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ...

5,000 تومان

دریافت
طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان سوم، درس10 : ماه مهمانی خدا

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان سوم، درس10 : ماه مهمانی خدا

ماه رمضان ماه نزول قرآن است و به همين جهت، بر ساير ماه‌ها برترى يافته و براى روزه گرفتن انتخاب شده است. رسول خدا (ص) در ضمن خطبه‌ای در فضيلت ماه رمضان می‌فرمايد: ‌ای مردم، ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به شما رو کرده است؛ ماهى است که نزد خدا بهترين ...

5,000 تومان

دریافت
طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل4: تقسیم

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل4: تقسیم

ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﻣﻌﻠﻢ ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﻲ ١٢ ﺗﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﺮﻭﻩ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﻲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ٣ ﻳﺎ ٤ ﻧﻔﺮي ﺧﻮﺩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺎﻭي ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﮎ ﺟﺪﻳﺪي ﺍﺯ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﻭي ﻣﻲ ﺭﺳﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺍي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺧ...

5,000 تومان

دریافت
طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان پنجم، درس3 : حضرت مریم، بانوی بهشتی

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان پنجم، درس3 : حضرت مریم، بانوی بهشتی

قرآن مریم را بانوی برگزیده خدا، بانوی پاک و مطهر، بهترین زنان عصر خود، مظهر عفاف و الگوی مؤمنان و دختری عبادت کننده، بسیار راست گو و هم سخن با فرشتگان معرفی کرده است. قرآن مریم را در کنار آسیه به عنوان دو زن نمونه تاریخ و الگویی برای همه مؤمنان چه زن...

5,000 تومان

دریافت
طرح درس و روش تدریس اجتماعی چهارم، درس4 : نقشه‌ی محله‌ی ما

طرح درس و روش تدریس اجتماعی چهارم، درس4 : نقشه‌ی محله‌ی ما

از دانش آموزان بخواهید وسایل شخصی خود مانند لیوان آب خوری، جامدادی، مدادتراش و پاک کن را روی میز بگذارند و از جای خود بلند شوند و آنها را از بالا ببینند و سپس هرچه را که می‌بینند، ترسیم کنند. بعد از آن، از نیمکت خود فاصله بگیرند و دوباره این لوازم ر...

5,000 تومان

دریافت
طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم، فصل2: کسرهای بزرگ‌تر از واحد

طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم، فصل2: کسرهای بزرگ‌تر از واحد

برای ایجاد انگیزه، معلم دو عدد سیب به 10 نفر از دانش آموزان می‌دهد و از آنها می‌خواهد که به طور مساوی بین همدیگر تقسیم کنند. از آنها می‌پرسد که چه کسری از سیب به هر کدام رسیده پای تابلو می‌آیند و توضیح می‌دهند. در ادامه برای شروع تدریس، معلم نوار‌...

5,000 تومان

دریافت
  • صفحه
  • از 217
  • »
دانلود طرح درس طرح درس روزانه طرح درس سالانه دانلود طرح درس فایل طرح درس طرح درس ملی