امروز جمعه , 25 خرداد 1403

شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر

دسته بندی دانلود طرح درس روزانه و سالانه

طرح درس گفت و گو با خدا با روش ای5

طرح درس گفت و گو با خدا با روش ای5

دانلود طرح درس با روش e5 هدیه سوم دبستان با عنوان گفت و گو با خدا

47,000 تومان

دریافت
طراحی آموزشی با روش اشور فارسی دوم

طراحی آموزشی با روش اشور فارسی دوم

دانلود طرح درس با روش اشور فارسی دوم درس پرواز قطره

49,000 تومان

دریافت
طرح درس سازنده گرایی ریاضی دوم نمودار ستونی

طرح درس سازنده گرایی ریاضی دوم نمودار ستونی

دانلود طرح درس ریاضی دوم بر اساس رویکرد سازنده گرایی با عنوان نمودار ستونی

43,000 تومان

دریافت
طرح درس ریاضی پنجم با روش حل مسئله باعنوان حجم

طرح درس ریاضی پنجم با روش حل مسئله باعنوان حجم

دانلود طرح درس ریاضی پنجم با روش حل مسئله با عنوان حجم

35,000 تومان

دریافت
طرح درس ریاضی سوم با رویکرد سازنده گرایی

طرح درس ریاضی سوم با رویکرد سازنده گرایی

دانلود طرح همت ریاضی سوم با رویکرد سازنده گرایی با عنوان نمودار

150,000 تومان

دریافت
طرح همت علوم چهارم با عنوان گوارش

طرح همت علوم چهارم با عنوان گوارش

طراحی آموزشی علوم چهارم با عنوان گوارش با روش تدریس نمایشی

105,000

93,000 تومان

دریافت
طرح همت هدیه دوم با عنوان بچه ها سلام

طرح همت هدیه دوم با عنوان بچه ها سلام

دانلود طراحی آموزشی هدیه دوم با عنوان سلام دادن

105,000 تومان

دریافت
طرح درس های با رویکرد سازنده گرایی

طرح درس های با رویکرد سازنده گرایی

دانلود 5 نمونه طرح درس ریاضی با رویکرد سازنده گرایی

197,000 تومان

دریافت
طرح درس ریاضی چهارم با رویکرد سازنده گرایی

طرح درس ریاضی چهارم با رویکرد سازنده گرایی

دانلود طرح درس تدریس مساحت متوازی الاضلاع با رویکرد سانده گرایی

105,000

91,000 تومان

دریافت
طراحی آموزشی همت ریاضی پنجم با رویکرد سازنده گرایی

طراحی آموزشی همت ریاضی پنجم با رویکرد سازنده گرایی

دانلود طرح تدریس مساحت لوزیریاضی پنجم با رویکرد سازنده گرایی

130,000

123,000 تومان

دریافت
طرح درس با رویکرد سازنده گرایی ریاضی ششم

طرح درس با رویکرد سازنده گرایی ریاضی ششم

طرح درس ریاضی ششم با رویکرد سازنده گرایی زاویه های متقابل به رأس

99,000

87,000 تومان

دریافت
طرح درس ریاضی پنجم با روش حل مسئله جمع اعداد اعشاری

طرح درس ریاضی پنجم با روش حل مسئله جمع اعداد اعشاری

دانلود فایل تدریس جمع اعداد اعشاری ریاضی پنجم با روش حل مسئله

57,000

47,000 تومان

دریافت
طرح درس علوم سوم با روش حل مسئله با عنوان نور و مشاهده ی اجسام

طرح درس علوم سوم با روش حل مسئله با عنوان نور و مشاهده ی اجسام

تدریس علوم سوم دبستان با روش حل مسئله با عنوان نور و مشاهده ی اجسام

57,000

47,000 تومان

دریافت
طرح درس جمع اعداد اعشاری با روش گانیه

طرح درس جمع اعداد اعشاری با روش گانیه

دانلود طرح درس جمع اعداد اعشاری ریاضی چهارم با روش 9 گام گانیه و روش پیش سازمان دهنده

57,000

37,000 تومان

دریافت
  • صفحه
  • از 269
  • »
دانلود طرح درس طرح درس روزانه طرح درس سالانه دانلود طرح درس فایل طرح درس طرح درس ملی