امروز یکشنبه , 24 تیر 1403

شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر

دسته بندی تغذیه

دانلود پاورپوینت ضرورت استفاده از نمکهای تصفیه شده  یددار

دانلود پاورپوینت ضرورت استفاده از نمکهای تصفیه شده یددار

دانلود پاورپوینت ضرورت استفاده از نمکهای تصفیه شده یددار

5,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت نقش مکمل یاری در سلامت دانش آموزان چالشهای مصرف خودسرانه مکمل ها

دانلود پاورپوینت نقش مکمل یاری در سلامت دانش آموزان چالشهای مصرف خودسرانه مکمل ها

دانلود پاورپوینت نقش مکمل یاری در سلامت دانش آموزان چالشهای مصرف خودسرانه مکمل ها

3,500 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت نقش تغذیه در رشدوسلامت انسان

دانلود پاورپوینت نقش تغذیه در رشدوسلامت انسان

دانلود پاورپوینت نقش تغذیه در رشدوسلامت انسان

10,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت نرم افزار تغذیه دانشجویی

دانلود پاورپوینت نرم افزار تغذیه دانشجویی

دانلود پاورپوینت نرم افزار تغذیه دانشجویی

2,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت نحوه پیاده سازی طرح کشوری آلاینده ها و تقلبات مواد غذایی

دانلود پاورپوینت نحوه پیاده سازی طرح کشوری آلاینده ها و تقلبات مواد غذایی

دانلود پاورپوینت نحوه پیاده سازی طرح کشوری آلاینده ها و تقلبات مواد غذایی

2,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت مواد غذايی مورد ضرورت برای تاکها

دانلود پاورپوینت مواد غذايی مورد ضرورت برای تاکها

دانلود پاورپوینت مواد غذايی مورد ضرورت برای تاکها

3,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت منابع آلودگی مواد غذایی

دانلود پاورپوینت منابع آلودگی مواد غذایی

دانلود پاورپوینت منابع آلودگی مواد غذایی

4,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت معاونت غذا ودارو

دانلود پاورپوینت معاونت غذا ودارو

دانلود پاورپوینت معاونت غذا ودارو

3,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت مکمل های غذایی و دوپینگ

دانلود پاورپوینت مکمل های غذایی و دوپینگ

دانلود پاورپوینت مکمل های غذایی و دوپینگ

3,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت كمپوست آسان

دانلود پاورپوینت كمپوست آسان

دانلود پاورپوینت كمپوست آسان

2,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت شیر

دانلود پاورپوینت شیر

دانلود پاورپوینت شیر

2,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت سلامت شير از توليد تا مصرف و اهميت تغذيه ای آن

دانلود پاورپوینت سلامت شير از توليد تا مصرف و اهميت تغذيه ای آن

دانلود پاورپوینت سلامت شير از توليد تا مصرف و اهميت تغذيه ای آن

2,500 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت روش های نگهداری مواد غذایی

دانلود پاورپوینت روش های نگهداری مواد غذایی

دانلود پاورپوینت روش های نگهداری مواد غذایی

3,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت راه های افزایش شیر ماد و علت کم بودن شیر مادر

دانلود پاورپوینت راه های افزایش شیر ماد و علت کم بودن شیر مادر

دانلود پاورپوینت راه های افزایش شیر ماد و علت کم بودن شیر مادر

2,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت خواص عسل

دانلود پاورپوینت خواص عسل

دانلود پاورپوینت خواص عسل

3,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت جستجو و اندازه گیری عوامل نگهدارنده و مواد افزودنی در شیر

دانلود پاورپوینت جستجو و اندازه گیری عوامل نگهدارنده و مواد افزودنی در شیر

دانلود پاورپوینت جستجو و اندازه گیری عوامل نگهدارنده و مواد افزودنی در شیر

3,500 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت تغذيه و بيماريهای قلبی عروقی

دانلود پاورپوینت تغذيه و بيماريهای قلبی عروقی

دانلود پاورپوینت تغذيه و بيماريهای قلبی عروقی

3,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت تغذیه درنوجوانان،بزرگسالان وسالمندان و نقش آن درپیشگیری ازبیماریها

دانلود پاورپوینت تغذیه درنوجوانان،بزرگسالان وسالمندان و نقش آن درپیشگیری ازبیماریها

دانلود پاورپوینت تغذیه درنوجوانان،بزرگسالان وسالمندان و نقش آن درپیشگیری ازبیماریها

8,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت تغذيه در سنين بلوغ ونوجوانی

دانلود پاورپوینت تغذيه در سنين بلوغ ونوجوانی

دانلود پاورپوینت تغذيه در سنين بلوغ ونوجوانی

4,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت تغذیه در زنان 60- 45 سال سالم

دانلود پاورپوینت تغذیه در زنان 60- 45 سال سالم

دانلود پاورپوینت تغذیه در زنان 60- 45 سال سالم

3,000 تومان

دریافت
  • صفحه
  • از 2
  • »
دانلود پروژه های دانشگاهی رشته تغذیه