امروز یکشنبه , 24 تیر 1403

شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر

دسته بندی بهداشت عمومی

پاورپوینت ترماتودهای خونی در انسان

پاورپوینت ترماتودهای خونی در انسان

دانلود پاورپوینت ترماتودهای خونی در انسان

23,000

17,000 تومان

دریافت
پاورپوینت وبا

پاورپوینت وبا

دانلود پاورپوینت آشنایی با وبا

23,000

17,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت سالمندی

دانلود پاورپوینت سالمندی

دانلود پاورپوینت سالمندی

5,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت حرکت برای سلامت مردان

دانلود پاورپوینت حرکت برای سلامت مردان

دانلود پاورپوینت حرکت برای سلامت مردان

5,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت دستورعمل اجرای برنامه تامین مراقبت هاي اوليه سلامت در حاشيه شهر

دانلود پاورپوینت دستورعمل اجرای برنامه تامین مراقبت هاي اوليه سلامت در حاشيه شهر

دانلود پاورپوینت دستورعمل اجرای برنامه تامین مراقبت هاي اوليه سلامت در حاشيه شهر

8,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت نقش سازمان های فرا ملّی در توسعه سلامت

دانلود پاورپوینت نقش سازمان های فرا ملّی در توسعه سلامت

دانلود پاورپوینت نقش سازمان های فرا ملّی در توسعه سلامت

2,500 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی

دانلود پاورپوینت نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی

دانلود پاورپوینت نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی

2,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت مراحل نیازسنجی بهداشتی

دانلود پاورپوینت مراحل نیازسنجی بهداشتی

دانلود پاورپوینت مراحل نیازسنجی بهداشتی

2,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت عوامل زیان آورشیمیایی محیط کار

دانلود پاورپوینت عوامل زیان آورشیمیایی محیط کار

دانلود پاورپوینت عوامل زیان آورشیمیایی محیط کار

10,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت رویکرد بهداشت عمومی به جلوگیری از صدمات ناشی از صدمات تراماتیک دندانی

دانلود پاورپوینت رویکرد بهداشت عمومی به جلوگیری از صدمات ناشی از صدمات تراماتیک دندانی

دانلود پاورپوینت رویکرد بهداشت عمومی به جلوگیری از صدمات ناشی از صدمات تراماتیک دندانی

2,500 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت دفتر توسعه فناوری سلامت

دانلود پاورپوینت دفتر توسعه فناوری سلامت

دانلود پاورپوینت دفتر توسعه فناوری سلامت

3,500 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت تاریخچه بهداشت

دانلود پاورپوینت تاریخچه بهداشت

دانلود پاورپوینت تاریخچه بهداشت

3,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت بهداشت وسلامتی آرایشگاهها

دانلود پاورپوینت بهداشت وسلامتی آرایشگاهها

دانلود پاورپوینت بهداشت وسلامتی آرایشگاهها

2,500 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت بهداشت در حوادث و سوانح

دانلود پاورپوینت بهداشت در حوادث و سوانح

دانلود پاورپوینت بهداشت در حوادث و سوانح

7,500 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت تعريف بهداشت حرفه اي

دانلود پاورپوینت تعريف بهداشت حرفه اي

دانلود پاورپوینت تعريف بهداشت حرفه اي

7,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت بهداشت استخر

دانلود پاورپوینت بهداشت استخر

دانلود پاورپوینت بهداشت استخر

3,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت بهداشت آب

دانلود پاورپوینت بهداشت آب

دانلود پاورپوینت بهداشت آب

4,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت  بهداشت کار قالیبافان

دانلود پاورپوینت بهداشت کار قالیبافان

دانلود پاورپوینت بهداشت کار قالیبافان

4,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت بهداشت پرتوها

دانلود پاورپوینت بهداشت پرتوها

دانلود پاورپوینت بهداشت پرتوها

8,000 تومان

دریافت
دانلود پاورپوینت آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای اصفهان  بخش عوامل شیمیایی

دانلود پاورپوینت آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای اصفهان بخش عوامل شیمیایی

دانلود پاورپوینت آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای اصفهان بخش عوامل شیمیایی

4,500 تومان

دریافت
  • صفحه
  • از 2
  • »
پروژه های دانشگاه بهداشت محیط