امروز شنبه , 08 مهر 1402

شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر

دسته بندی برنامه سالانه و تقویم اجرایی

برنامه سالانه و تقویم اجرایی معاون آموزشی متوسطه دوم

65,000 تومان

دریافت
برنامه سالانه و تقویم اجرایی معاون آموزشی متوسطه اول

65,000 تومان

دریافت
دفتر مدیریت کلاس

دفتر مدیریت کلاس

دفتر ثبت فرایندهای یادگیری و عملکرد دانش آموزان ابتدایی

20,000 تومان

دریافت
دانلود صورتجلسات و برنامه سالانه مربیان بهداشت

65,000 تومان

دریافت
دانلود برنامه عملیاتی طرح جهش کیفیت و عدالت آموزشی متوسطه اول

دانلود برنامه عملیاتی طرح جهش کیفیت و عدالت آموزشی متوسطه اول

دانلود برنامه عملیاتی طرح جهش کیفیت و عدالت آموزشی متوسطه اول

60,000 تومان

دریافت
دانلود برنامه عملیاتی جهش دوره دوم ابتدایی

60,000 تومان

دریافت
دانلود برنامه سالانه معاون آموزشی ابتدایی سال تحصیلی 1402-1401

دانلود برنامه سالانه معاون آموزشی ابتدایی سال تحصیلی 1402-1401

دانلود برنامه سالانه معاون آموزشی ابتدایی سال تحصیلی 1402-1401

150,000 تومان

دریافت
دانلود تقویم اجرایی معاون پرورشی مدرسه ابتدایی 1402-1401

100,000 تومان

دریافت
برنامه سالانه پیشتازان و فرزانگان 1402- 1401

100,000 تومان

دریافت
دانلود صورتجلسات شورای مدرسه ابتدایی سال تحصیلی 1402-1401

دانلود صورتجلسات شورای مدرسه ابتدایی سال تحصیلی 1402-1401

دانلود صورتجلسات شورای مدرسه ابتدایی سال تحصیلی 1402-1401

100,000 تومان

دریافت
صورتجلسات مدیران مدارس ابتدایی سال تحصیلی 1402-1401

100,000 تومان

دریافت
دانلود صورتجلسات شورای مالی ابتدایی سال تحصیلی 1402-1401

100,000 تومان

دریافت
صورتجلسات شورای معلمان ابتدایی سال تحصیلی 1402-1401

25,000 تومان

دریافت
برنامه سالانه نیروی خدماتی مدرسه 1402-1401

100,000 تومان

دریافت
برنامه سالانه سرپرستان خوابگاه مدارس شبانه روزی 1402-1401

برنامه سالانه سرپرستان خوابگاه مدارس شبانه روزی 1402-1401

برنامه سالانه سرپرستان خوابگاه مدارس شبانه روزی 1402-1401

100,000 تومان

دریافت
  • صفحه
  • از 4
  • »
برنامه سالانه,تقویم اجرایی,برنامه سالانه و تقویم اجرایی,نمونه برنامه سالانه مدیر تقویم اجرایی مدیرذ برنامه سالانه مدارس نمونه برناه سالانه بصورت ورد