امروز پنج شنبه , 30 فروردین 1403

شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر

دسته بندی برنامه سالانه و تقویم اجرایی

برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدرسه  ابتدایی سال تحصیلی1402 – 1403

برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدرسه ابتدایی سال تحصیلی1402 – 1403

** مدرسه به عنوان اولین جامعه ای که هر فرد تجربه می کند، نقشی اساسی در شکل دهی شخصیت و هویت فرد بازی می کند و معلم به عنوان فر

30,000 تومان

دریافت
دانلود برنامه سالانه براساس سند تحول بنیادین(ختص مدارس ابتدایی) سال 1402-1403

دانلود برنامه سالانه براساس سند تحول بنیادین(ختص مدارس ابتدایی) سال 1402-1403

دانلود برنامه سالانه براساس سند تحول بنیادین(ختص مدارس ابتدایی) سال 1402-1403

200,000 تومان

دریافت
دانلود فایل طرح درس سالانه درس دین و زندگی ۳

دانلود فایل طرح درس سالانه درس دین و زندگی ۳

پرسش از اول– انجام اندیشه‏ وتحقیق-قرائت آیات درس2وترجمه

19,000 تومان

دریافت
دانلود برنامه سالانه معاون فناوری متوسطه اول 1402-1403

55,000 تومان

دریافت
برنامه سالانه و تقویم اجرایی معاون آموزشی متوسطه دوم

65,000 تومان

دریافت
برنامه سالانه و تقویم اجرایی معاون آموزشی متوسطه اول

65,000 تومان

دریافت
دفتر مدیریت کلاس

دفتر مدیریت کلاس

دفتر ثبت فرایندهای یادگیری و عملکرد دانش آموزان ابتدایی

20,000 تومان

دریافت
دانلود صورتجلسات و برنامه سالانه مربیان بهداشت

65,000 تومان

دریافت
دانلود برنامه عملیاتی طرح جهش کیفیت و عدالت آموزشی متوسطه اول

دانلود برنامه عملیاتی طرح جهش کیفیت و عدالت آموزشی متوسطه اول

دانلود برنامه عملیاتی طرح جهش کیفیت و عدالت آموزشی متوسطه اول

60,000 تومان

دریافت
دانلود برنامه عملیاتی جهش دوره دوم ابتدایی

60,000 تومان

دریافت
دانلود برنامه سالانه معاون آموزشی ابتدایی سال تحصیلی 1402-1401

دانلود برنامه سالانه معاون آموزشی ابتدایی سال تحصیلی 1402-1401

دانلود برنامه سالانه معاون آموزشی ابتدایی سال تحصیلی 1402-1401

150,000 تومان

دریافت
دانلود تقویم اجرایی معاون پرورشی مدرسه ابتدایی 1402-1401

100,000 تومان

دریافت
برنامه سالانه پیشتازان و فرزانگان 1402- 1401

100,000 تومان

دریافت
دانلود صورتجلسات شورای مدرسه ابتدایی سال تحصیلی 1402-1401

دانلود صورتجلسات شورای مدرسه ابتدایی سال تحصیلی 1402-1401

دانلود صورتجلسات شورای مدرسه ابتدایی سال تحصیلی 1402-1401

100,000 تومان

دریافت
صورتجلسات مدیران مدارس ابتدایی سال تحصیلی 1402-1401

100,000 تومان

دریافت
دانلود صورتجلسات شورای مالی ابتدایی سال تحصیلی 1402-1401

100,000 تومان

دریافت
  • صفحه
  • از 5
  • »
برنامه سالانه,تقویم اجرایی,برنامه سالانه و تقویم اجرایی,نمونه برنامه سالانه مدیر تقویم اجرایی مدیرذ برنامه سالانه مدارس نمونه برناه سالانه بصورت ورد