امروز شنبه , 29 اردیبهشت 1403

شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر

10,000 تومان
 • فروشنده : مدیر
 • مشاهده فروشگاه

 • کد فایل : 5299
 • فرمت فایل دانلودی : .rar
 • تعداد مشاهده : 13778
 • تعداد فروش: 353

دانلود کلیه فرمهای پوشه کار

دانلود کاملترین مجموعه ی پوشه کار خلاقیتی توصیفی شامل فایل های زیپ و ازاد که سر جمع 60برگ از پوشه کار و  نمونه موارد خلاقیتی  می باشدکه همه را در یک فایل جمع اوری و شامل موارد ذیل اراه میدهیم-نمونه برگه های پوشه کار که شامل طرح جلدفهرست م...

0 13.8k
دانلود کلیه فرمهای پوشه کار

دانلود کاملترین مجموعه ی پوشه کار خلاقیتی توصیفی شامل فایل های زیپ و ازاد که سر جمع 60برگ از پوشه کار و  نمونه موارد خلاقیتی  می باشدکه همه را در یک فایل جمع اوری و شامل موارد ذیل اراه میدهیم

-نمونه برگه های پوشه کار که شامل

 • طرح جلد
 • فهرست محتوا
 • برگ شرح حال کلی
 • واقعه نگاری
 • ارزیابی ماهانه دانش آموز
 • ارزیابی معلم از دانش آموز
 • ارزیابی والدین از پوشه کار

می باشد

2-پوشه كار شامل

 • تصاویر گرافیکی طرح جلد پوشه کار
 • فرم های مورد نیاز پوشه کار
 • آنچه باید در پوشه ی کار دانش آموزان گذاشت
 • برسی پوشه کار
 • برگ عنوان پوشه کار(به صورت گرافیکی  و کاملا رنگی )
 • برگه ثبت مشاهدات تمام دروس تفکر
 • پوشه کار های دروس مختلف
 • چک لیست ریز رفتارها و نشانه های مورد انتظار در منزل برای تمامی پایه ها
 • چک لیست عملکرد ریاضی پایه ها
 • چک لیست عملکرد قرآن و هدیه های آسمانی پایه سوم.doc
 • مراحل تهیه ی پوشه ی کار
 • نمونه برگ ارزیابی مدیر از  محتوای پوشه ی کار
 • نمونه برگ ارزیابی والدین از محتوای پوشه ی کار
 • نمونه برگ بررسی ابعاد جسمانی، اجتماعی و عاطفی دانش آموز
 • نمونه برگ خود ارزیابی دو ماهه ی دانش آموز از محتوای پوشه ی کار
 • نمونه برگ خود ارزیابی ماهانه دانش آموز از محتوای پوشه ی کار
 • نمونه برگ خود ارزیابی ماهانه دانش آموز از محتوای پوشه ی کار
 • نمونه برگ های پوشه کار
 • و ده ها فایل گرافیکی ،پی دی اف طراحی شده ی رنگی، نمونه کار های پایه ها
 • قسمت اول
 • چیستی ظاهری پوشه کار(توضیحات به عنوان راهنما)
 • نمون‌برگ شرح‌حال:(توضیحات به عنوان راهنما)
 • فهرست محتوا:(توضیحات به عنوان راهنما)
 • نمون برگ ارزیابی والدین از پوشه کار(فصلی):(توضیحات به عنوان راهنما)
 • نمون‌برگ خودارزیابی دانش‌آموز: (توضیحات به عنوان راهنما)
 • نمون برگ همسال سنجی: (توضیحات به عنوان راهنما)
 • نمون‌برگ خودارزیابی معلم: (توضیحات به عنوان راهنما)
 • نمون‌برگ پیشرفت تحصیلی تربیتی دانش‌آموز: (توضیحات به عنوان راهنما)
 • قسمت دوم نمونه جلد پوشه کار برای پایه اول تا سوم
 • برگه های داخل پوشه کار ارزشیابی توصیفی
 • جلد پوشه کار  شامل موارد ذیل
 • جلد پوشه کار                   
 • جلد فایل علوم                   
 • جلد فایل هنر                   
 • جلد فایل فارسی              
 •  جلد فایل املا و انشا       
 • جلد فایل اجتماعی           
 • جلد فایل ریاضی               
 • فرم چک لیست کلاسی    
 • ارزیابی دوماهه                 
 • برگ ثبت مشاهدات           
 • چک لیست فردی              
 • فهرست محتوا            
 • قسمت سوم نمونه جلد پوشه کار برای پایه چهارم تا ششم      
 • جلد فایل علوم                  
 • جلد فایل هنر                    
 • جلد فایل فارسی               
 •  جلد فایل املا و انشا         
 • جلد فایل اجتماعی          
 • جلد فایل ریاضی               
 • فرم چک لیست کلاسی   
 • ارزیابی دوماهه                 
 • برگ ثبت مشاهدات          
 • چک لیست فردی              
 • فهرست محتوا   
 •     
 • قسمت چهارم
 • برگ مشخصات دقیق شناسنامه ای دانش اموز بصورت ریز
 • چهار نمونه برگ خود ارزیابی متفاوت ماهیانه

 

ارزیابی دوماهه پوشه کاربرگ ثبت مشاهدات پوشه کاربرگ شرح و حال پوشه کاربرگ فهرست وارسی پوشه کاربرگ مشخصات دقیق شناسنامه ای دانش اموزبرگه های داخل پوشه کار ارزشیابی توصیفیجدیدترین فایل های پوشه کارجلد پوشه کار شامل موارد ذیلخرید پوشه کاردانلود برگ شرح و حال والدیندانلود فرم های پوشه کاردانلود محتوای پوشه کاردانلود پوشه کار ابتداییدانلود پوشه کار مخصوص دبستاندانلود پوشه کار مدیردانلود پوشه کار ویزه دانش اموزدانلود پوشه کار پایه اولدانلود چک لیست های داخل پوشه کاردانلود چک لیست های پوشه کار دانش اموزدانلود چک لیسهای کامل پوشه کاردرسی فایل پوشه کارفرم مدرسهفرم های مختلف مدرسهفرم چک لیست کلاسیمحتوای پوشه کار رنگی سوم دبستاننحوه مرتب کردن پوشه کارنمونه فرمنمونه فرم خای مختلف ابتدایینمونه فرم های دبستاننمونه پوشهخ کار های خلاقیتیپوشه های کار قشنگپوشه کارپوشه کار رنگی دانش اموز پنجمپوشه کار رنگی پایه ششمپوشه کار ماهانه دانش اموزانپوشه کار مخصوص مدیرپوشه کار مخصوص مدیران ابتداییپوشه کار مدیر ابتداییپوشه کار مدیر دبستانپوشه کار مدیر سه مقطعپوشه کار معاون ابتداییپوشه کار معاون مدرسهپوشه کار معاونینپوشه کار معلمپوشه کار پایه اولپوشه کار پایه دومپوشه کار پایه سومپوشه کار پایه ششمپوشه کار پایه پنجمپوشه کار پایه چهارمچک لیست فردی پوشه کارچک لیست های رنگی پوشه کارچک لیست های پوشه کارچک لیست های پوشه کار پایه دومچیستی ظاهری پوشه کار

10,000 تومان