امروز شنبه , 12 اسفند 1402

شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر

7,000 تومان
  • فروشنده : طرفداری
  • مشاهده فروشگاه

  • کد فایل : 41056
  • فرمت فایل دانلودی : .doc
  • تعداد مشاهده : 1044

دانلود تحقیق درمورد بافت اكولوژيكي شهر

دانلود تحقیق درمورد بافت اكولوژيكي شهر

0 1k
دانلود تحقیق درمورد بافت اكولوژيكي شهر

با دانلود تحقیق در مورد بافت اكولوژيكي شهر در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق بافت اكولوژيكي شهر را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق بافت اكولوژيكي شهر ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد بافت اكولوژيكي شهر

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:19 صفحه

قسمتی از فایل:

اشغال زمين شهري را در جريان زمان در الگوهاي ديناميكي مختلف مي توان نشان داد. اين روش را اولين بار «تونن» روي اراضي روستايي معمول داشته ، و از سال 1920 به اين طرف در ايالات متحده آمريكا و سپس در فرانسه نظر جامعه شناسان به نحوة اشغال زمين و بافت اكولوژيكي شهر جلب شده است و بر اين اساس گروهي از محققان امريكايي زير نظر «برگس» در ساختار اكولوژيكي سكونتگاههاي شهر شيكاگو به مطالعه و تحقيق پرداخته اند.

روش تحقيق آنان در اكولوژي شهري بي شباهت به روشهاي معمول در اكولوژي گياهي نبوده ، چه به همان گونه كه در اكولوژي گياهي فرايندهاي «هجوم و استيلا» و «تسلط و حاكميت» و بالاخره جانشيني و يا به سخن ديگر «توالي و تسلسل» مكورد توجه اكولوژيست ها است، در اكولوژي شهري نيز همين فرايندها از مركز رو به پيرامون شهر مورد توجه جامعه شناسان شهري است.

حصول شرايط «ارتقاء اجتماعي» در جامعه سرمايه داري، مبتني بر پويايي بازرگاني و صنعتي و سودآوري خدمات ، بر لغزش مكاني انسانها در محدودة جغرافيايي شهرها سبب شده و در نتيجه به حركت دائمي انسانها و جابجا يي طبقه يي، با طبقة ديگر اجتماعي در فضاي جغرافيايي شهر منتهي مي شود. براي فهم اين فرايند نگاهي داريم بر نظرية برگس جامعه شناس آمريكايي و نظريه پردازان ديگري كه در اين زمينه بحث هايي داشته اند:

الف- برگس اولين بار روش دواير متحد المركز متداخل را در بافت اكولوژيكي شهر شيكاگو مورد آزمون قرار مي دهد و به اين نتيجه مي رسد كه هر شهر از مركز رو به پيرامون خود روي اشعه دواير متحدالمركز گسترش يافته و قشر حلقوي متوالي را به دور هسته خود مي تند و در اثبات اين نظر برگس روي شهر شيكاگو پنج منطقه متوالي را به شرح زير تشخيص مي دهد:

1-  بخش مركزي شهر با عنوان (C . B . D) كه مركز تمركز امور اداري، اجتماعي و بازرگاني شهر است.

2-  بعد از مركز شهر، منطقة انتقالي و يا گذرگاهي است. در اين منطقه، محلات سكونتگاهي قرار دارد كه به وسيلة بخشي از فعاليت هاي مركز شهر اشغال شده و در اين قشر گتوهاي سياهان و كلني هاي مهاجران شكل گرفته است و در همين نوار حلقه يي گروهي از كارگران در جنب واحدهاي صنعتي سكني گرفته اند.

3-  منطقه يا قشر شماره 3 سكونتگاه كارگران صنايع است و در عين حال سكني مهاجراني است كه بعداً به شهر مهاجرت كرده اند (مهاجران دسته دوم).

4-  در منطقه شماره 4، طبقة ثروتمندان بيشتر در خانه هاي اختصاصي سكونت دارند و در بخشي از اين قشر، خانه هاي آپارتماني و هتل هاي سكونتگاهي نيز جايگزين شده است.

5-  آخرين منطقه ، پيرامون شهر را مي پوشاند كه حومه ها و حتي شهرهاي اقماري را نيز در بر مي گيرد. اين منطقه كه پنجمين قشر حلقوي شهر است محل مهاجرت ها و جابجايي روزانة كارگران است

برگس عقيده داشت كه اين طرح حلقه يي ساده به تبع ناهمواريها و راههاي ارتباطينظم كاملا هندسي خود را ممكن است از دست بدهد، وانگهي هر منطقه به سوي منطقة بيروني خود در حال گسترش و چنگ اندازي است چرا كه بر اثر رشد منطقه 1 شهري مناطق گتو (سيسيل كوچك و شهر چينيان) به سوي بيرون از مرز خويش جابه جا مي شود و اين حركت زماني شدت مي يابد كه فرزندان مهجران منطقه 2 بتوانند در منطقه 3 محل كار و اشتغالي را براي خود داشته باشند.

«سيلوي رمبر» استاد جغرافياي شهري دانشگاه استراسبورگ عقيده دارد كه «طرح و الگوي متحدالمركز برگس در منتهي درجة گروههاي نژادي انجام گرفته است» حال اين سئوال مطرح است كه در اين منطقه بندي نگرشهاي ديگري به ويژه اقتصادي مورد توجه نبوده است؟ چرا كه هر قدر از مركز شهر رو به پيرامون آن پيش به رويم به همان اندازه دسترسي به امكانات و وسايل زندگي كمتر شده و در نتيجه قيمت پائين مي آيد. اصولا در حواشي و پيرامون شهرها بي نظمي هاي موجود در دواير متداخل ناشي از مسير خطوط راه آهن است.