امروز جمعه , 25 خرداد 1403

شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر

4,000 تومان
 • فروشنده : بانک تحقیق
 • مشاهده فروشگاه

 • کد فایل : 27899
 • فرمت فایل دانلودی : .doc
 • تعداد مشاهده : 3495

دانلود مقاله کابل متقاطع

دانلود مقاله کابل متقاطع

0 3.5k
دانلود مقاله کابل متقاطع

 با دانلود مقاله در مورد کابل متقاطع در خدمت شما عزیزان هستیم.این مقاله کابل متقاطع را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود مقاله کابل متقاطع ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:مقاله در مورد کابل متقاطع

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:7 صفحه

قسمتی از فایل:

 کابل اتصال متقاطع دو دستگاه از نوع مشابه ، به عنوان مثال DTE - DTE و یا DCE - DCE معمولا متصل asymmetrically (DTE - DCE) ، توسط کابل تغییر نام crosslink. تمایز در یک چنین دستگاه توسط آی بی ام معرفی شد.

The crossing wires in a cable or in a connector adaptor allows: در عبور از سیم کابل و یا آداپتور رابط اجازه می دهد تا :

 • connecting two devices directly, output of one to input of the other, اتصال دو دستگاه به طور مستقیم ، از یک خروجی به ورودی دیگر ،
 • letting two terminal (DTE) devices communicate without an interconnecting hub knot, ie PCs , اجازه دو ترمینال (DTE) و ارتباط دستگاه های بدون گره توپی interconnecting ، رایانه های شخصی برای مثال ،
 • linking two or more hubs, switches or routers (DCE) together, possibly to work as one wider device. لینک کردن دو یا بیشتر از مراکز ، سوئیچ و یا روتر (DCE) با هم ، که احتمالا به کار به عنوان یک دستگاه گسترده تر است.

[ edit ] Examples [ویرایش] مثالها

Use crossover cables for the following connections: Switch to switch, Switch to hub, Hub to hub, Router to router, PC to PC, Router to PC استفاده از کابل برای اتصال متقاطع شرح زیر است : تغییر به سوئیچ ، سوئیچ به هاب ، توپی به توپی ، روتر به روتر ، کامپیوتر به کامپیوتر ، روتر به کامپیوتر

[ edit ] Other technologies [ویرایش] فن آوری های دیگر

Some connection standards use different balanced pairs to transmit data, so crossover cables for them have different configurations to swap the transmit and receive pairs: برخی از استاندارد های استفاده از اتصال جفت های مختلف و متعادل به انتقال داده ها ، کابل ها را متقاطع برای آنان که تنظیمات مختلفی را برای مبادله ارسال و دریافت جفت :

 • Twisted pair Token ring uses T568B pairs 1 and 3 (the same as T568A pairs 1 and 2), so a crossover cable to connect two Token Ring interfaces must swap these pairs, connecting pins 4, 5, 3, and 6 to 3, 6, 4, and 5 respectively. پیچ خورده جفت حلقه رمزی را استفاده می کند جفت T568B 1 و 3 (همان جفت T568A 1 و 2) ، بنابراین یک کابل برای اتصال متقاطع دو رمز حلقه واسط باید جفت این مبادله ، اتصال پین 4 ، 5 ، 3 ، و 6 - 3 ، 6 ، 4 و 5 بود.
 • A T1 cable uses T568B pairs 1 and 2, so to connect two T1 CSU/DSU devices back-to-back requires a crossover cable that swaps these pairs. کابل T1 استفاده می کند جفت T568B 1 و 2 ، بنابراین برای اتصال دو T1 CSU / DSU پشت دستگاه به عقب نیاز به کابل متقاطع که این جفت شهرها. Specifically, pins 1, 2, 4, and 5 are connected to 4, 5, 1, and 2 respectively. به طور خاص ، پین 1 ، 2 ، 4 و 5 - 4 ، 5 ، 1 متصل می شوند ، و 2 بود.
 • A 56K DDS cable uses T568B pairs 02 and 04, so a crossover cable for these devices swaps those pairs (pins 01, 02, 07, and 08 are connected to 07, 08, 01, and 02 respectively). 56K دندانی استفاده از کابل جفت T568B 02 و 04 ، بنابراین یک کابل متقاطع برای این جفت شهرها که دستگاه (اعداد رمزی 01 ، 02 ، 07 ، و 08 - 07 ، 08 ، 01 متصل می شوند ، و 02 به ترتیب). 

4,000 تومان