امروز شنبه , 29 اردیبهشت 1403

شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر

15,000 تومان
  • فروشنده : کارورزی سرا
  • مشاهده فروشگاه

  • کد فایل : 27583
  • فرمت فایل دانلودی : .zip
  • تعداد مشاهده : 3541
  • تعداد فروش: 4

دانلود کارنمای معلمی علوم تربیتی 1-3 دانشگاه فرهنگیان

دانلود کارنمای معلمی علوم تربیتی 1-3 دانشگاه فرهنگیان

0 3.5k
دانلود کارنمای معلمی علوم تربیتی 1-3 دانشگاه فرهنگیان

دانلود کارنمای معلمی علوم تربیتی 1-3 دانشگاه فرهنگیان
کارورزی 1 در 25 صفحه بصورت WORD
کارورزی 3 در تعداد 30 صفحه بصورت WORD
کارنمای علوم تربیتی در 25 صفحه PDF
گزارش مکتوب علوم تربیتی در 37 صفحه PDF

مقدمه

عناصر علم و تجربه به همه ی افتراق هایی که دارند همیشه وابستگی انکار ناپذیری با هم دارند و افتراق کامل آنها امکان ناپذیر است در این مقدمه تجربه را به عنوان یکی از مؤلفه های مهم در حرفه ی معلمی مورد بررسی قرار می دهیم. پس واضح است آموزش و پرورش به عنوان دو وظیفه ی مهم معلمی نیازمند دو عنصر علم و تجربه توأمان اند به طوری که نمی توان تنها به پشتوانه ی علم به این وظیفه خطیر جامعه ی عمل پوشاند و نه به پشتوانه ی تجربه تنها که این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. به طوری که نه فرضیه علمی بدون آزمون مؤثر پذیرفتنی است و نه تجربه ای که یافته ها علمی نظری پشتوانه ی آن باشد. از آنجا که در این مقدمه سعی بر ارائه نقش تجربه بر کار معلمان است ما نیز بحث را به این سمت می کشانیم. از نظر ما تجربه در کار معلمان بسیار با ارزش است و از این منظر است که ما معتقدیم معلمان با سابقه ی آموزش بیشتر در شرایط برابر یافته های علمی مسلما نسبت با معلمان با سابقه ی کمتر کارایی بیشتری دارند. معلمان با تجربه در طول سالیان متمادی شاهد رفتار های متفاوت در دانش آموزان مختلف بودن اند و همیشه به دنبال برخورد های آموزشی و پرورشی و مناسب با هر دانش آموز بوده اند و بدین ترتیب هر روز بر تجارب خود در این زمینه افزوده اند و آزمون و خطای کمتری را پیش گرفته اند و با سرعت بیشتری می توانند ارتباط مناسب تری برقرار کنند و آسیب آموزشی و پرورشی کمتری را به دانش آموزان وارد می کنند . کمک گرفتن از این معلمان و استفاده از تجارب آنان می تواند خطای آزمون ما را کمتر کند و به موفقیت نزدیک تر کند و از بروز بعضی خطاها و اشتباهاتی که ممکن است در طول تدریس و دوران معلمی برایمان پیش بیاید جلوگیری کند و ما را در تدریس و معلمی و به کار بردن روش های گوناگون در دوران معلمی ما را یاری کند.


15,000 تومان