دانلود طرح درس پایه دوم دبستان

2,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
دانلود طرح درس پایه دوم دبستان
 • کد فایل: 6101
 • قیمت: 2,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 1,011 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 2176 بازدید
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

دانلود تکی طرح درس روزانه دوم ابتدایی

1: دانلود طرح درس سالانه هدیه آسمانی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

2: دانلود طرح درس سالانه قرآن  دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

3: دانلود طرح درس سالانه فارسی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

4: دانلود طرح درس سالانه علوم دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

5: دانلود طرح درس سالانه ریاضی دوم  دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

6: دانلود طرح درس ویژه کلاس های چند پایه (جهت دانلود کلیک کنید )

دانلود طرح درس فارسی پایه دوم ابتدایی

1: دانلود طرح درس نوروز فارسی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

2: دانلود طرح درس ایران زیبا فارسی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

3: دانلود طرح درس پرچم فارسی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

4: دانلود طرح درس فردوسی فارسی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

5: دانلود طرح درس هنرمند فارسی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

6: دانلود طرح درس زیارت فارسی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

7: دانلود طرح درس از همه مهربانتر فارسی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

8: دانلود طرح درس دوستان ما فارسی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

9: دانلود طرح درس کوشا و نوشا فارسی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

10: دانلود طرح درس چوپان درست کار فارسی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

11: دانلود طرح درس مدرسه ی خرگوش ها فارسی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

12: دانلود طرح درس خرس کوچولو فارسی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

13: دانلود طرح درس مسجد محله ما فارسی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

14: دانلود طرح درس کتابخانه ی کلاس ما فارسی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

15: دانلود طرح درس چوپان درستکار فارسی دوم (جهت دانلود کلیک کنید )

16: دانلود طرح درس سالانه دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

17: دانلود طرح درس هدیه آسمانی  دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

18: دانلود طرح درس بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

19: دانلود طرح درس ریاضی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

20: دانلود طرح درس بخوانیم دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

21: دانلود طرح درس خدای مهربان دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

22: دانلود طرح درس دوستان ما بخوانیم دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

 

دانلود طرح درس ریاضی پایه دوم ابتدایی

1: دانلود طرح درس انتخاب نموادر ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

2: دانلود طرح درس نموار تصویری ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

3: دانلود طرح درس نموادر ستونی ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

4: دانلود طرح درس حل مسئله ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

5: دانلود طرح درس سرشماری ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

6: دانلود طرح درس حل مسئله ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

7: دانلود طرح درس کسر ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

8: دانلود طرح درس قسمتی از یک واحد ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

9: دانلود طرح درس تفریق در جمع ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

10: دانلود طرح درس جمع چند رقمی در چند رقمی ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

11: دانلود طرح درس حل مسئله ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

12: دانلود طرح درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

13: دانلود طرح درس مقایسه اعداد ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

14: دانلود طرح درس میلی متر ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

15: دانلود طرح درس سانتی متر ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

16: دانلود طرح درس حل مسئله ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

17: دانلود طرح درس اندازه گیری دقیق ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

18: دانلود طرح درس اندازه گیری طول ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

19: دانلود طرح درس جمع و تفریق ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

20: دانلود طرح درس عددهای سه رقمی تقریبی ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

21: دانلود طرح درس حل مسئله ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

22: دانلود طرح درس معرفی عددهای سه رقمی ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

23: دانلود طرح درس پول ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

24: دانلود طرح درس تقارن ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

25: دانلود طرح درس تقارن ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

26: دانلود طرح درس حل مسئله ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

27: دانلود طرح درس روابط بین شکل ها ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

28: دانلود طرح درس اشکال هندسی ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

29: دانلود طرح درس جمع و تفریق اعداد دو رقمی ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

30: دانلود طرح درس حل مسئله ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

31: دانلود طرح درس جمع و تفریق ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

32: دانلود طرح درس جمع و تفریق ده تایی ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

33: دانلود طرح درس شمارش چند تا چند تا ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

34: دانلود طرح درس جمع و تفریق ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

35: دانلود طرح درس جمع و تفریق دو رقمی ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

36: دانلود طرح درس حل مسئله ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

37: دانلود طرح درس ده تایی و یکی ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

38: دانلود طرح درس عدد نویسی ریاضی دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

39: دانلود طرح درس اعداد زوج و فرد ریاضی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

40: دانلود طرح درس ضرب اعداد یک رقمی ریاضی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

41: دانلود طرح درس شناخت اشکال هندسی ریاضی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

42: دانلود طرح درس ساعت و دقیقه ریاضی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

43: دانلود طرح درس خواندن ساعت ریاضی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

44: دانلود طرح درس جمع های فرایندی ریاضی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

45: دانلود طرح درس جمع های اساسی نوع دوم ریاضی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

46: دانلود طرح درس آشنایی با اشکال هندسی و ویژگی های آنها ریاضی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

47: دانلود طرح درس نمایش کسرها ریاضی ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

48: دانلود طرح درس واحد طول ریاضی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

 

دانلود طرح درس علوم پایه دوم ابتدایی

1: دانلود طرح درس من رشد می کنم علوم دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

2: دانلود طرح درس درون آشیانه علوم دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

3: دانلود طرح درس سرگذشت دانه علوم دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

4: دانلود طرح درس چه بسازیم و لذت ببریم علوم دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

5: دانلود طرح درس اگر تمام شود علوم دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

6: دانلود طرح درس پیام رمز را پیدا کن 2 علوم دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

7: دانلود طرح درس پیام رمز را پیدا کن علوم دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

8: دانلود طرح درس زندگی ما و گردش زمین علوم دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

9: دانلود طرح درس زندگی ما و گردش زمین علوم دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

10: دانلود طرح درس آب و هوای سالم علوم دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

11: دانلود طرح درس زنگ علوم دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

12: دانلود طرح درس از گذشته تا آینده (نان) علوم دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

13: دانلود طرح درس بعد از جشن علوم دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

14: دانلود طرح درس برای جشن آماده شویم علوم دوم دبستان (جهت دانلود کلیک کنید )

15: دانلود طرح درس علوم دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

 

دانلود طرح درس هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی

1: دانلود طرح درس در کنار سفره هدیه آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

2: دانلود طرح درس جشن بزرگ هدیه آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

3: دانلود طرح درس راز خوشبختی هدیه آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

4: دانلود طرح درس وقت نماز هدیه آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

5: دانلود طرح درس طبیعت زیبا  هدیه آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

6: دانلود طرح درس بچه ها سلام هدیه آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

7: دانلود طرح درس دعای باران هدیه آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

8: دانلود طرح درس بهترین دوست هدیه آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

9: دانلود طرح درس پدر مهربان هدیه آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

10: دانلود طرح درس نماز بخوانیم هدیه آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

11: دانلود طرح درس خانواده مهربان هدیه آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

12: دانلود طرح درس اهل بیت پیامبر هدیه آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

13: دانلود طرح درس جشن میلاد هدیه آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

14: دانلود طرح درس مهمان کوچک هدیه آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

15: دانلود طرح درس پیامبران خدا هدیه آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

16: دانلود طرح درس وضو می گیریم هدیه آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

17: دانلود طرح درس مهربانتر از مادر هدیه آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

18: دانلود طرح درس خاطره ماه هدیه آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

19: دانلود طرح درس پرندگان چه می گویند ؟ هدیه آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

20: دانلود طرح درس هدیه های خدا هدیه آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

21: دانلود طرح درس همه چیز از توست هدیه های آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

22: دانلود طرح درس مثل خورشید هدیه های آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

23: دانلود طرح درس سلام سلام هدیه های آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

24: دانلود طرح درس ابرها می گریند هدیه های آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

25: دانلود طرح درس برای پاکیزگی هدیه های آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

26: دانلود طرح درس شادی گل ها هدیه های آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

27: دانلود طرح درس سفره عمو عباس هدیه های آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

28: دانلود طرح درس هدیه های او هدیه آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

29: دانلود طرح درس وقت خواندن هدیه های آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

30: دانلود طرح درس کاردستی نرگس هدیه های آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

31: دانلود طرح درس عینک معلم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

32: دانلود طرح درس جشن تولد هدیه های آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

33: دانلود طرح درس افطار شیرین هدیه های آسمانی دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

 

دانلود طرح درس قرآن پایه دوم ابتدایی

1: دانلود طرح درس آموزش همزه قرآن دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

2: دانلود طرح درس اسراف نکنید قرآن دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

3: دانلود طرح درس سوره قدر قرآن دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

4: دانلود طرح درس سوره تین قرآن دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

5: دانلود طرح درس سوره انشراح قرآن دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

6: دانلود طرح درس سوره کافرون قرآن دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

7: دانلود طرح درس سوره فیل و ماعون قرآن دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

8: دانلود طرح درس سوره عصر قرآن دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

9: دانلود طرح درس سوره کوثر قرآن دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

10: دانلود طرح درس سوره نصر و همزه قرآن دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

11: دانلود طرح درس سوره توحید قرآن دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

12: دانلود طرح درس سوره فلق و تنوین ها  قرآن دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

13: دانلود طرح درس سوره ناس قرآن دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

14: دانلود طرح درس سوره حمد قرآن دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

15: دانلود طرح درس تشدید و اتصالات قرآن دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

16: دانلود طرح درس الف کوچک و سکون قرآن دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

17: دانلود طرح درس قرآن دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

 

دانلود طرح درس تربیت بدنی ابتدایی

401: دانلود طرح درس تربیت بدنی مهارت لی لی کردن دوم ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

402: دانلود طرح درس تربیت بدنی مهارت چابکی مقطع  ابتدایی (جهت دانلود کلیک کنید )

398: دانلود طرح درس ورزش دوم ابتدایی

 

درصورتی که با خرید اینترنتی آشنا نیستید

و یا نیاز به طرح ابتکاری دارید به ایدی تلگرام  drsifile@ پیامک بزنید


دانلود طرح درس سالانه دوم ابتدایی

این مجموعه شامل طرح درس سالانه تمام دروس از همه کتب پایه دوم ابتدایی میباشد . برای هر کتاب علاوه بر ارائه طرح درس روزانه در طول سالتحصیلی طرح درس و برنامه سالانه تدریس و تحلیل محتوای برخی از کتب گنجانده شده است.

طرح درس سالانه ریاضی دوم دبستان – شامل همه دروس

طرح درس سالانه علوم پایه دوم – شامل همه دروس

طرح درس سالانه هدیه دوم ابتدایی – شامل همه دروس

طرح درس سالانه قران پایه دوم – شامل همه دروس

طرح درس سالانه فارسی دوم دبستان – شامل همه دروس

منطبق با آخرین تغییرات کتب درسی برای سالتحصیلی 98-97خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 2,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 1,011 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر